in my house of dreams its all okay

skirt2

skirt2

Rubriken är citat från Naomi Pilgrims låt House of Dreams som jag bara inte kan sluta lyssna på och dansa runt till hemma. De här två bilderna från sov- och badrummet på hotellet påminner om den. Kändes som att bo i en stor villa någonstans långt borta.. 

The header is a quote from Naomi Pilgrims song ”House of Dreams” that I just can’t stop listening and dancing to around at home. These two photos above form the bed and bath room at the hotel reminds me of it. It felt like we were staying at some huge villa somewhere far.. 

LOADING..