Asymmetry

_99A3282

Att jobba såhär med asymmetri och olika nyanser gör hela looken spännande trots att den nästan bara består av grått!

***

Working like this with asymmetry and different shades makes the whole outfit eye catching even though it is almost just all grey !

LOADING..