Om Astrologi

Astrologi är ett väldigt kraftfullt verktyg för att förstå sig själv, andra människor och världen runt oss. Det kan också visa när och hur saker kommer att ske. Det är intressant, roligt och underhållande. Folk älskar det och det är absolut vanebildande.

Så där uppe – så här nedan lyder ett alkemiskt talesätt. Det som sker där uppe på stjärnhimlen påverkar  händelserna här nere på jorden. Universum är som en spegel. Det är lagen om orsak och verkan. 

As Above So Below

Astrologin är en mer än 5000 år gammal kunskap som har sitt ursprung i landet Ur (där Irak nu ligger). Därifrån färdades den till det gamla Egypten och tankarna spreds sedan över hela världen. I såväl det gamla Grekland som i Romarriket var planeterna gudar och astrologin religion.

Förr i världen var de astrologiska stjärntecknen våra månader. Här i norra Europa följde folken årshjulet och man firade vår och höstdagjämningen, midvintern och midsommaren. Vårdagjämningen, solens inträde i Väduren var årets allra första dag. Folket levde i nära kontakt med jorden, naturen och universum och räknade månvarv och planetrörelser för sin överlevnads skull. För dem var läran om de fyra elementen högst verklig och ett sätt att förstå världen de levde i.

De förkristna människorna i Norden hade en praktisk livsåskådning och trodde i högsta grad att de själva kunde påverka sina liv. Gudarna levde sida vid sida med dem snarare än styrde dem.  Ett sådant avslappnat synsätt kunde ju förstås inte tålas av någon av de trre världsreligionerna.  Med hänvisning till texter från gamla testamentet satte man stopp för såväl stjärntydare som magiker. Man ändrade tideräkningen gång på gång för att de gamla lärorna skulle falla i glömska och kyrkans makt bli total. Det var endast de lärde och kyrkans män som tilläts studera planeternas rörelser. Astrologin fortsatte ändå att vara en ansedd vetenskap fram till 1700-talet och upplysningstiden när astrologin obevekligen förpassades in i den bespottade pseudovetenskapliga skamvrå där den fortfarande dväljs.

Dagens astrologi är dock väsensskild ifrån hur den såg ut på medeltiden. Psykologen Carl Jung har betytt enormt mycket för astrologins riktning idag. I USA utvecklades psykologin oerhört mycket under 60 och 70-talet och många alternativa behandlingsmetoder växte fram. Även astrologin kom att få en rennäsans vid den tiden och underbara astrologiska författare som exempelvis Stephen Arroyo, Howard Sasportas, Robert Hand, Liz Greene mfl publicerade fantastiska böcker i ämnet.  Datorernas inträde i hemmen orsakade en närmast explosionsartad utveckling och gjorde astrologin till den moderna vetenskap den är idag.

Det finns många olika sorters astrologi. Förvirrande!

  • Mondiala astrologin som förutsäger händelser och skeenden på jorden, exempelvis naturkatastrofer, politiska eller kulturella skiften och strömningar mm.
  • Det personliga horoskopet  som beskriver vem en människa är, hennes egenskaper, styrkor och svagheter. För att kunna ställa ett korrekt horoskop behöver du veta födelsetiden, klockslaget när du föddes, ÅR-MM-DD och plats du föddes på. Utifrån den informationen kan man snabbt räkna fram ett horoskop – ditt alldeles egna personliga själsliga avtryck i världen som inte liknar någon annan. Unikt – precis som du.
  • Relationshoroskop är en jämförande astrologi som visar hur du passar alternativt inte passar med din partner.Det kan vara väldigt givande att se styrkor och svagheter i relationen och kan öka förståelsen för de processer du och din partner genomgår.
  • Transit – det är läran om hur de rörliga planeterna på stjärnhimlen påverkar oss här ner på jorden på ett mer personligt plan och det är mestadels den sidan av astrologin som den här bloggen kommer att handla om.

 ASTROFAKTA:  Jag kommer här att ge er en förenklad bild av vad astrologi är.  Det är viktigt att ni kära läsare ska förstå mina texter och de ord jag svänger mig med.

 Zodiaken – djurkretsen – är själva himlavalvet ovanför oss. Himlen är uppdelad i 12 delar med namn efter de djurbilder som man tyckte att stjärnorna bildade. Det är alltså det som är stjärntecknen. Så i februari, när solen passerar Vattumannens stjärnbild då säger man att Solen står i Vattumannen och den person som föds då blir alltså född i Vattumannens stjärntecken.

astrosymbolkey1

Elementen: Man delade in de 12 tecknen i 4 element. Eld, jord, luft och vatten. Så bara genom att veta vilket element en människa tillhör gör att man ju skapa sig en uppfattning om vad det är för person man har att göra med.

Eldens element är hett, viljestarkt och actionorienterat          Vädur, Lejon, Skytt

Vattenelementet – känslor, intuition och djup              Kräfta, Skorpion, Fiskarna

Luftelementet –  tankar, ord, kommunikation        Vågen, Vattumannen, Tvilling

Jordelementet – stabilitet, traditioner och ordning          Stenbock, Oxe, Jungfru

Planeterna:   Det är utan tvekan det absolut viktigaste i hela astrologin eftersom det är deras rörelser vi följer. Beroende på i vilken position den har, i vilket stjärntecken den befinner sig,  kan vi förstå hur dess energi påverkar oss.

SOLEN                             Jaget, individualiteten, fadern, hur man agerar

MÅNEN                           Känslorna, den omdvetna, modern, hur man reagerar

MERKURIUS                 Tankar, mentalitet, kommunikationen, syskon

VENUS                            Det man gillar, värderingar, kärlek och romantik

MARS                               Drivkraften, lusten, styrkan, sexualiteten

JUPITIER                       Visdom, expansion, lycka, tur,

SATURNUS                    Begränsning, utmaningar, koncentration, tid

URANUS                         Originalitet, förnyelse, revolution, forskning

NEPTUNUS                    Drömmar, andlighet, illusion

PLUTO                      Underjorden, makt, kontroll, förvandling

Stjärntecknen: 

VÄDUREN               Handlingskraftig, spontan, aktiv, eldig

OXEN                         Stabil, materiell, sensuell, jordnära

TVILLINGAR          Kommunikation, tankar, föränderlig, luft

KRÄFTAN                Receptiv, intuitiv, ger och tar emot näring, vatten

LEJONET                 Självförverkligande, kreativitet, eldig

JUNGFRUN            Analytisk, organisation, kritisk, jord

VÅGEN                     Balans, relationer, intellekt, luft

SKORPIONEN       Närhet, djup, intimitet, sanning, vatten

SKYTTEN                 Optimism, nyfikenhet, kunskap, nya horisonter, eld

STENBOCKEN       Ansvar, strävande, tradition, styrande, jord

VATTUMANNEN   Humanitär, medvetande, luft

FISKARNA              Osjälvisk, andlig, rörlig, konstnärlig, vatten

Har du frågor om vilket stjärntecken du är född i? Läs mer här!