Nodaxeln skiftar till Kräftan / Stenbocken

 

Kräftan

⭐️ ♋️  Kallad att möta det förflutna  ♑️ ⭐️

Artikeln är skriven av fantastiska Lynn Bell 

Under tisdagen 6/11 skiftade norra och södra noden över till Kräfta/Stenbocken. Båda dessa tecken uppmanar oss att minnas historien och väga in det förflutna i det som sker nu. De påminner oss om det som hänt tidigare, både kollektiva och personliga händelser. När nodaxeln förflyttas till kräftan/stenbocken, rör den sig baklänges igenom tecknen och kommer på så vis möta upp med såväl Pluto som Saturnus.

Den gamla auktoritära frestelsen att ta makt förstärks av södra nodens inträde i Stenbocken. Viljan att hitta en ”stor pappa” som tar kommandot, som bestämmer allt som fattar besluten för alla och ”tar ansvar”. Förfädernas röster ropar och ber oss att avsluta vad de inte kunde eller hann med.  Att laga det som gått snett eller betala en skuld. Vid vissa tillfällen kan vi dras till omständigheter som påminner om en annan era.

4175353_orig
Noderna i Kräfta/Stenbock frågar oss hur man kan hedra det förflutna utan att själv vara bunden till det. Noderna talar kraftfullt till det som har varit tidigare och om mänsklighetens historia.

 

På många sätt kan makten från det förflutna visa sig vara starkare under dessa passager. Vi måste komma ihåg att noderna, till skillnad från andra astrologiska faktorer, rör sig baklänges igenom tecknen. Det blir som att nysta upp ett nystan eller rulla tråden av en spole.

Denna bakåtgående rörelse kan liknas vid en återblick av vad mänskligheten och även enskilda individer redan har upplevt. Det blir att gå tillbaka i gamla välkända fotspår. Det kan verka som om det förflutna kommer oss till mötes vilket för historien tillbaka till oss och till livet och ibland i ovälkomna former. Vi har ouppklarade affärer att reda ut.

Norra noden i Kräftan ber oss att skydda de små, de utsatta som inte kan ta hand om sig själva.  Det ringer välbekanta klockor i vårt inre och här är fantasin till god hjälp. På ett yttre plan kan det också möjliggöra att en våg av kvinnor kommer till makten eftersom Kräftan handlar om kvinnligt ledarskap.

Evolutionär astrologi beskriver detta nodskifte som passagen mellan ett matriarkat till ett patriarkaliskt samhälle och vi får se ett eko här. I kräfta och stenbock uttrycker noderna kraftfullt om det som varit tidigare och de berättar om mänsklighetens historia.

Andra traditioner beskriver Kräftan / Stenbockens axel som ”själens grindvakt”.

Världens skeenden pressar oss att komma i kontakt med själens syfte? Stenbocken är ofta både byggmästaren och lagstiftaren. Tillsammans håller de två tecknen sin värld på plats, de ger upphov till yttre och interna strukturer som stöder vår utveckling.

Stenbockens strukturella gåvor kan ta formen av kontroll och ett överdrivet styrande där en patriarkal hierarki kan växa sig allt starkare. Vid sin mest extrema förhållanden skapas då en härskare och tyrann. Med tanke på Plutos vistelse i Stenbocken sedan 2008 är dessa tendenser redan tydliga i en värld där mäktiga personligheter som Erdogan, Putin, Orban och Mohammed Bin Salman redan har stigit till makten.  Frestelsen kommer att vara starkast då noderna möter Pluto och under tiden som de färdas sida vid sida genom Stenbocken.

Detta händer sker också vid Saturnus-Pluto konjunktion (som är exakt den 12 januari 2020). Så många planeter i Stenbocken, särskilt dessa speciella planeter, argumenterar för en stark omdirigering av världen. Vi tittar på politiska linjer som repeteras och kontinenterna förändrar form. Värdena är skiftande och den nya tekniken som kom in under Neptun-Uranus-konjunktionen på samma tecken har nu avslöjat deras potential som subtila kontrollmekanismer.

Ruling-Planets-Weekly-Capricorn-banner-1024x576

Var sjätte månad kommer sol och månförmörkelserna att skaka om oss, förstärka skeendena och avslöja dessa processer i vår yttre värld. Denna gång kommer Pluto också att vara i konjunktion med sin egen södra nod på 21° i stenbocken och här sker en sammansättning och en intensifiering av den evolutionära processen. Pluto går bara över sin egen södra nod med 87 och 161 års intervaller, ett resultat av dess högt elliptiska omlopp.

Det första mötet i denna denna cykel inträffade i juli 2018. Innan dess skedde ett Pluto nod möte senast rum 1930, då Pluto upptäcktes. Så, Pluto visade sig för oss för första gången just vid ett nod/Plutomöte.  Personer som föds under denna tid får tillgång till stor kraft både för djup transformation och förstörelse. De kräver intensitet och bär frön med sig att skapa kraftfulla reformer för mänskligheten.

Pluto kommer nästa möte sker när han möter sin nod den 5 januari 2019. Det kommer att bli konjunktion med månens nod i 28/3, 2019 (22° i Stenbocken). Månens nod möts med Saturnus i konjunktion den 20/5, 2019 (20° i Stenbocken).

Två intressanta årtal kommer upp när vi tittar på tidigare tillfällen i historien där månens noder och Pluto mötts i konjunktion i Stenbocken. Det första årtalet 1517, blev den allsmäktiga katolska kyrkan djupt utmanad på grund av sin egen inre korruption. Det var en uppmaning till reform och en fullständig omstrukturering av ett korrupt system. Det är inte förvånande att notera att Saturnus då närmade sig Pluto, men var fortfarande kvar i Skytten, då Pluto var i konjunktion med månens nod. Kyrkans hierarki valde att undertrycka rörelsen snarare än lyssna på sina skrik för förändring och ett hundra års avveckling började. Gemenskapen revs ned, befolkningen gick in i exil och förändrade politiska allianser.

Kärnkonceptet för denna revolution var ett kall till inre andlig auktoritet, till ett inre förhållande till sanningen, snarare än en passiv acceptans av externa proklamationer. Varje individ hade att hitta sin inre förbindelse med gudomlig auktoritet. När myndighet var korrupt fanns inget utrymme för en sann förbindelse eftersom det förslavade istället för att frigöra. Mötet mellan månens noder och Pluto södra nod hade en stark effekt för reformen och för omdirigeringen. Pluto korsade sin egen planet nod (på 14° i stenbocken vid tiden) ett dussin eller så år efter reformen började.

Själva reformationen kom mindre än ett sekel efter den nya tekniken för boktryckarkonsten medfört förändringar på både gamla och nya idéer. För närvarande befinner vi oss själva en Saturnuscykel på från de djupgående förändringarna skapad av tid då persondatorer och internet ändrade vår verklighet i början av 1990-talet. Vi är i det, utan att förstå det.

Det andra årtalet är 1777 när det uppstod ett krig mellan Amerikanska kolonister och deras härskare, Storbritannien. Återigen utgör begreppen korruption och kontroll kärnpunkten i skeendena. Vissa kolonier, hade grundades i en impuls av religiösa frihet, andra hade ekonomiskt välstånd som ett kärnmotiv. När ”moderlandet” började införa överdriven kontroll över båda av dessa kände kolonisterna att deras ”kontrakt” hade brutits och ville inte längre medverka. Återigen var frågan extern kontroll och individuell service, bristen på en röst i beslutsprocessen, och införandet av en auktoritet som med tiden blev oacceptabel. Nodernas cykel igenom dessa tecken kan vi ge oss en förhandstitt på vad som händer med  USA när  Pluto återvänder år 2022.

Nordnoden kallar oss hem, borta från yttre myndighet till ett förhållande med vår inre röst. Med så många ”tungviktsplaneter” planeter på södra noden kan kraften från den yttre världen – med dess konstruktioner, gränser och lagar – kan kännas allt mer förtryckande. Det finns ingen garanti för att denna cykel kommer att föra oss ut ur förtrycket. Skeendet kan faktiskt leda oss ännu djupare in i den riktningen.

1500-talet ledde till en religiös omstrukturering av Europa men motsägelsefullt nog inleddes slaveriet vid samma epok. Man började att exploatera och utnyttja afrikanska slavar som de förde till den nya världen. Här började en cykel av enorm grymhet och dominans. Dessa förflutna cykler ger oss både hopp och försiktighet. De utgör det giftiga underlag som vår värld bör granska i dagsljus, och vi kan bara hoppas det kommer att medföra en stor omdirigering av medvetandet.

För individen kan Kräftan och Stenbockens axel belyser en viss oro. Frågor som beroende och kontroll, av ansvar och vård kan komma upp. Kolla huspositionerna för dessa tecken i födelsehoroskopet för att få en ökad förståelse.

En vilja att dra sig tillbaka till ett privat utrymme hos en person kan mana en annan att känna sig manad att vilja slåss för de utsatta. Här kan vi räkna med förfädernas spöken, levande eller döda och de känslomässiga mönster som osynligt hållit oss tillbaka.  Vi har skulder till dem, och dessa kan komma upp till ytan nu.  Framförallt manas vi att ta hand om vår egen integritet och att vara uppmärksamma till själens imperativ. Det är en ytterst kraftfull tid vi nu går till mötes.

Lynn2015
Lynn Bell är fantastisk astrolog. Hon är Parisbaserad och hennes gedigna arbete spänner över flera kulturer som talare, lärare, författare och konsult i astrologi. Hon verkar främst i USA, Storbritannien och Frankrike.


Nyfiken på horoskop? Gå Margareta Hedins onlinekurs i astrologi!

 • Lär dig tolka ditt eget och andras horoskop!
 • Förstå hur stjärntecken och stjärnhimlen påverkar oss!
 • Med astrologen Margareta Hedin som kursledare.

Köp astrologikurs


 

 1. Tycker nodernas placering är spännande. Jag har norra noden i kräftan i tionde huset där jag också har min måne. Den norra noden har nu gått i exakt konjunktion med den transiterande noden som snart når snart min måne i kräftan. Jag har också solen i kräftan men i nionde huset. Jag har svårt att tolka innebörden av det och skulle gärna få en reflektion. Jag förstår att det kan innebära stora förändringar men inte hur.

  1. Man brukar kalla detta för en Nodal Return. Det här är en karmisk aktiveringspunkt så alltsom oftast sker möten eller händelser som är betydelsefulla för individen. Jag träffade min make vid ett sådant tillfälle och fick jobbet jag har nu på Bonniers vid ett annat.

 2. Lena skriver:

  Ber om ursäkt, men jag glömde tillägga till min tidigare fråga angående True Node och om jämförelsehoroskopet som jag gjorde. Jag har solen i Stenbocken och min ascendant i Lejonet. Killen som jag gjorde ett jämförelse horoskop med har solen i fiskarna och har sin ascendant i Jungfrun.

  Mvh, Lena

 3. Tina skriver:

  Oj, vilken spännande läsning! Jag är nyfiken på om din tanke kring att jag har norra noden i Stenbocken och södra noden i kräftan, samt att jag har asc i väduren, solen i vågen. Ska jag hålla i hatten?
  Vänligen Tina

  1. Norra noden på norra noden är en transit som man ofta hör talas om. Men det omvända dvs att norra noden är konjunktion med din södra månnod och tvärs om är också lika intressant. Nodernas transiter är absolut något som ska räknas in i födelsehoroskopet. De visar din utveckling. Om 9 år när du får den klassiska nod konjunktionen kan du uppleva ett verkligt genombrott som kan ge dig möjligheter till enorm utveckling.

   När den transiterande norra noden som möter din södra nod kan det öka känslan av att ödet griper in i ditt liv. Det finns en ödesmättad känsla förknippad med södra noden: eftersom de mönster och beteenden som vi upprepar och och om igen finns inprogrammerade här. Man kan säga att man har sin kända reaktion/beteende här. Norra noden däremot utgör det vi ska utvecklas emot, det själen strävar efter att uppnå. Så när det sker ett möte mellan södra och norra noden finns möjligheter till att positiva ting, ofta förknippat med ödet kommer i din väg.

 4. Lina skriver:

  Hej,
  Vilken information inlägg 👍
  Jag har sol i stenbocken i sjunde hus 18`51. Saturnus är också i mitt sjunde hus 5` 29 och Pluto i den åttonde hus 19`6
  Hur påverkar det mig med norra respektive södra nord och de två tunga planeter i stenbocken. Ac tvilling.

  1. Ja, man kan ju direkt se att du just nu har Pluto i konjunktion med din sol. Det här räknas till en av de absolut jobbigaste transiterna för en människa. Vad tycker du om 2017 och 2018? Blir nyfiken att höra. Så vad man kan säga – det är att noderna nu kommer att aktivera pluto under 2019 och Saturnus också under våren 2020. Det där är ju karmiska, ödesmättade händelser så du får väl skriva och berätta vad som händer med dig Lina!

   1. Lina skriver:

    Hej och tack för ditt svar ❤️❤️❤️
    Ja, det har varit riktigt jobbigt sedan 2008. Det känns som att jag vill försvinna…inte vakna.
    Det har varit väldigt många motgångar, död, sjukdommar, sjukskrivningar, negativa jobb besked, många tunga provningar…på alla plan och det är inte över än.
    Är rädd vad kommer hända snart när Saturnus kommer in i mitt 8 hus och södra nord och Pluto är där redan. Vad händer när norrderna aktiverar Pluto? Hur blir det framöver?
    jag är född den 4 januari 1972 kl 15 i Jajce.

Kommentera inlägget

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att klicka på "Skicka kommentar" bekräftar jag att jag har tagit del av Bonnier News personuppgiftspolicy.

LOADING..