NOTD
NOTD: Oxblood sparkle
NOTD
NOTD: Silver Lining
NOTD
NOTD: Greenie Meanie
Skönhet
Summer nails
Skönhet
NOTD: Cabana Boy
Skönhet
NOTD: Pink & Gold
Skönhet
NOTD: Flower Power
Foto: Malin Hartzell
Skönhet
NOTD: Blood Splatter
Foto: Malin Hartzell
Skönhet
NOTD: Depend Glamour Look
Foto: Malin Hartzell
NOTD
NOTD: Mauve on the go
Skönhet
Veckas naglar: Sea Witch
NOTD
NOTD: Skyline
Skönhet
NOTD: Glittery Blue
Skönhet
NOTD: Sunny kisses
Skönhet
NOTD: Pink & Purple
NOTD
NOTD: New Years Nails
Skönhet
NOTD: Stiletto Winter Nails
Skönhet
NOTD: More Christmas Nails
Skönhet
NOTD: Christmas Nails
Skönhet
NOTD: Splatter nails
Skönhet
NOTD: Blake's Pure Red
Skönhet
NOTD: Black Coffee
Skönhet
NOTD: Autumn Leaves